Svi pregledi na jednom mjestu - Delta
Svi pregledi na jednom mjestu

Svi pregledi na jednom mjestu

U zavisnosti od razloga zbog kojeg dolazite na pregled, kao i od ljekarske preporuke koju imate, sve Vaše preglede u „Delta dijagnostici“ možete obaviti bez čekanja. Preliminarni nalazi biće Vam saopšteni odmah nakon završenog pregleda. U roku od 24 časa dobićete i konačni nalaz, kao i CD/DVD sa svim slikama od pregleda. Svakom pregledu prethodi razgovor pacijenta sa našim ljekarima na osnovu kojeg se za svakog pacijenta ponaosob utvrđuje tačan protokol pregleda. Pri preuzimanju nalaza, pacijent takođe ima mogućnost da dobije adekvatna i razumljiva pojašnjenja svog nalaza, kao i instrukcije za dalji plan dijagnostike / liječenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.