Svi pregledi na jednom mjestu - Delta
Svi pregledi na jednom mjestu

Svi pregledi na jednom mjestu

U zavisnosti od razloga zbog kojeg dolazite na pregled, kao i od ljekarske preporuke koju imate, sve Vaše preglede u „Delta dijagnostici“ možete obaviti u prioritetu.
Po potrebi prije pregleda možete razgovarati sa našim ljekarima radi određivanja najadekvatnijeg protokola pregleda vezanog za vaše tegobe.
Preliminarni nalaz može Vam biti saopšten odmah nakon završenog pregleda.
U posebnim okolnostima, konačni nalaz može biti kompletiran u roku od 24 časa, uz ostalu dokumentaciju, kao i CD/DVD sa svim slikama od pregleda.

Pri preuzimanju nalaza, pacijent takođe ima mogućnost da dobije adekvatna i razumljiva pojašnjenja svog nalaza, kao i instrukcije za dalji plan dijagnostike / liječenja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.