CT glave | CT mozga | Pregled i cijena - Delta Dijagnostika
CT glave | CT mozga | Pregled i cijena

CT glave | CT mozga | Pregled i cijena

Šta je CT glave?

CT glave predstavlja pregled mozga ili moždanog parenhima CT uređajem. Ovim uređajem rengenskim zracima dobijamo tanke presjeke mozga i dijela lobanje koje radiolog potom tumači i donosi zaključak o kojoj vrsti patologije se radi, ukoliko je patologija prisutna. S obzirom na to da se ovim pregledom isključivo posmatra mozak, umjesto CT glave ispravnije je koristiti termin CT mozga ili CT endokranijuma. CT glave ne podrazumjeva specijalne preglede anatomskih dijelova glave popout CT pregleda temporalnih kostiju, CT pregleda srednjeg ličnog masiva i CT pregleda paranazalnih šupljina (sinusa).

Zašto se radi CT mozga?

CT mozga se radi isključivo ako se ustanove poremećaji svijesti ili klinički pregled upučuje na poremećaj funkcionisanja mozga. CT pregled glave se radi ukoliko neurolog prilikom neurološkog pregleda ustanovi da postoji klinička indikacija da se uradi ovaj pregled.

Za koje indikacije se koristi CT glave?

Postoje razne indikacije za CT mozga. Prilikom povreda glave, da li zbog pada, udarca ili saobrađajnih nesreća, kao prva dijagnostička metoda je obično CT mozga. Kod poremećaja svijesti, glavobolja, vrtoglavica, dvoslika, otežanog govora ili kretanja, takođe se prvo odlučuje za CT glave. CT pregled glave se radi kod simptoma povećanja intrakranijalnog pritika, sumnje na krvarnje u mozgu, kod sumnje na razne razvojne anomalijem kao i evaluacija nakon iradijacije ili hemioterapije tumora. Ovaj pregled se koristui i prilikom planiranja operacija i biopsija promjena na mozgu.

Zakažite vaš termin za CT glave pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

  • 051 963 580
  • 066 766 786
  • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Kako se pripremiti za CT mozga?

Za CT mozga nije potrebna posebna priprema. CT glave se radi i kod pacijanata sa težom kliničkom slikom kao u slučajevima politraume, bez posebne pripreme. Neposredno prije pregleda potrebno je odstranuti nakit i druge metalne objekte sa glave jer oni daju artefakte slike i degradiraju kvalitet pregleda. Pacijent normalno uzima obroke, prima redovnu terapiju i dolazi na pregled. Sa sobom je neophodno ponjeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.  Ako postoji alergija na ljekove potrebno je to spomenuti inžinjeru radiologije koji obavlja pregled.

Kako se radi CT glave?

Procedura izvođenja CT mozga je jednostavna. Pacijent leži na leđima na pomičnom CT stolu, diše normalno. Za vrijeme veoma je bitno da je glava u ravni sa osovinom tijela, da nije nagnuta ili zarotirana u stranu i da pacijent ne pomjera glavu prilikom pregleda. Bilo kakav pokret za vreme skeniranja daje artefkate slike i ona je kao takva nečitljiva te se pregled mora ponoviti i pacijent se izlaže dodatnim dozama zračanja. Ako se daje kontrast onda se u kubitalnu venu plasira braunila kroz koju se daje određena količina kontrasta, zavisno od kilaže pacijenta.

Pokretni CT sto se pomjera prema orbuču CT uređaja koji tom prilikom pravi nekoliko stotina rendgenskih presjeka glave pri čemu se dobijaju detaljne slike moždanog parenhima i lobanje koje se mogu posmatrati u sve tri ravni. Na osnovi tih detaljnih slika radiolog piše nalaz i mišljenje i daje dalju preporuku. Nakon svakog pregleda pacijent dobija pisani nalaz specijaliste radiologije kao i kopiju kompletnog pregleda na CD. Jednu kopiju pregleda zadržava ustanova na svom serveru.

Šta otkriva CT mozga?

CT glave može da otkrije postojanje prisustva tečnosti u ovojnicama mozga, promjene u samom parenhimu velikog i malog mozga ili komornom sistemu. Ako se da kontrastno sredstvo mogu da se uoče i promjene na krvnim sudovima, vaskularizacuija tumora sa regijom edema. Uz pomoć CT glave na kostima lobanje mogu da se uoče prelomi i pravac pružanja frakturne pukotine, kao i koštane anomalije. U pregled obuhvaćenim dijelovima orbita mogu da se uoče potencijalne patološke promjene. Grublje promjene mogu da se uoče u sinusaima, u srednjem i unutrašnjem uhu.

Ko izvodi CT snimanje glave?

CT glave, kao i sve ostale CT preglede, izvodi kvalifikovana osoba sa zvanjem inžinjer medicinske radiologije, osoba obučena za rad na radiološkim uređajima. U našoj ambualnti rade tri inžinjera radiologije sa dugogodišnji iskustvom u radu na CT i MR uređajima. Bitno je da pacijent pažljivo sluša instrukcije inžinjera radiologije, jer jedino tako će pregled biti kvalitetan i imati punu dijagnostičku vrijednost.

ct-glave

Koliko traje CT mozga?

CT mozga traje kratko. Od momenta pozicioniranja pacijenta na CT stolu do kraja pregleda, potrebno je oko 2-3 minuta. Ako se aplicira i kontrastno sredstvo, dodatni sken traje oko 30 sekundi. U slučaju nevoljnog ili suvišnog voljnog pokreta za vreme skeniranja, došlo je do artefakta pokreta i pregled se mora ponoviti što produžava trajanje pregleda i dodatno izlaže pacijenta jonizujućem zračenju.

Da li je CT pregled glave siguran pregled?

CT glave je siguran kao i svaki drugi CT pregled. CT mozga spada u kategoriju kraćih pregleda. Pregled nije bolan i potrebno je samo kratko mirovati za vrijeme skeniranja.

Koji su rizici od CT mozga?

Jedini rizik je alergijska reakcija na jodno kontrastno sredstvo, koja ako se na vrijeme prepozna i adekvatno tretira, ne predstavlja problem za zdravlje pacijenta. Neophodno je prije svakog CT pregleda reći da li postoji alergija na kontrastno sredstvo, kako i kada se ona manifestovala. Kao i ostali CT pregledi i ovaj se ne preporučuje trudnicama radi izlaganja jonizujućem zračenju. Svaka sumnja na trudnoću treba biti iznesena osoblju na pultu ili inžinjeru radiologije.

Koje su prednosti za CT endokranijuma?

Prednost CT endokranijuma je svakako njegova dostupnost, brzina izvođenja i jednostavnost. Bez posebne pripreme od momenta skeniranja do rezultata u hitnim slučajevima potrebno je samo nekoliko minuta.

CT endokranijuma omogućava da se jasno vide promjene na kostima i predstavlje metodu izbora kod traumatskih pacijenata, kao i ambulantnih pacijenata sa polimorfnim tegobama za koje neurolog odluči da je CT mozga dijagnostička metoda izbora. Takođe, CT glave je jeftiniji od pregleda magnetnom rezonancom, ali magnetna rezonanca ima veću dijagnostičku vrijednost i metoda je izbora za preciznu karaktezrizaciju promjena moždanog parenhima i ovojnica mozga.

ct-mozga

CT glave cijena

Cijena CT pregleda glave je 170 KM ili 220 KM sa kontrastom.

Šta nakon snimanja?

Nakon završenog pregleda pacijentu se vadi braunila iz vene, uzima svoje stvaru i može da ide kući. Nalaz obično bude gotov za dan ili dva, osim ako se radi o hitnom stanju ili pacijent insistira da nalaz bude napisan ranije. U zavisnosti od patologije, radiolog koji piše nalaz će u preporuci navesti kom specijalisti pacijent dalje treba da se javi.

Zakažite vaš termin za CT mozga pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

  • 051 963 580
  • 066 766 786
  • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.