Delta Dijagnostika Banja Luka | O nama

O nama

Dobrodošli na našu kliniku

Zdravstvena ustanova „Delta dijagnostika“ je specijalistička radiološka ambulanta koja je počela sa radom u maju 2018. godine. Ustanova se nalazi u Ulici Jovana Dučića 23a (krug „Čajaveca“) u Banjaluci.

Ustanova posjeduje odobrenje za rad od Ministarstva zdravlje i socijalne zaštite Republike Srpske, upisana je u Registar zdravstvenih ustanova, kao i u sudski registar.

„Delta dijagnostika“ nudi širok spektar usluga iz oblasti ultrazvučne (UZV) dijagnostike, kompjuterizovane tomografije (CT) i pregleda magnentnom rezonancom (MR).

U ustanovi svakodnevno rade licencirani specijalisti radiologije, koji se bave dijagnostikovanjem i praćenjem oboljenja i poremećaja svih organa i organskih sistema.

Naša misija sastoji se u pravovremenoj i tačnoj dijagnostici velikog broja oboljenja svih organa i organskih sistema ljudskog organizma korištenjem savremenih radioloških tehnologija, te davanju doprinosa razvoju preventivne medicine kao glavne osovine brige za zdravlje cijelog društva a kroz dizajniranje i realizaciju različitih skrining programa.

Naša vizija je vrhunski kvalitet u radiološkoj medicinskoj dijagnostici, široko dostupan svima, dizajniran i distribuisan na principima personalizovanog – individualnog pristupa pacijentu.

Naše osoblje prati savremene tokove medicinske nauke, kontinuirano se edukuje iz svih oblasti radiologije, neprestano šireći spektar usluga koje nudimo. Posvećeni smo cjelovitom razumijevanju medicinskih problema sa kojima naši pacijenti dolaze. Primjenom svog znanja, nastojimo pomoći izabrati pravi i najkraći put dijagnostike i liječenja za svakog pojedinačnog pacijenta.