Ultrazvuk Banja Luka | UZV pregled | Ultrazvučna Dijagnostika - Delta Dijagnostika

Ultrazvuk Banja Luka | UZV pregled | Ultrazvučna Dijagnostika

Ultrazvuk Banja Luka | UZV pregled | Ultrazvučna Dijagnostika

Uzv pregled jedna je od najčešćih radioloških pretraga, koja je našla široku primjenu u velikom broju oblasti medicine. Ultrazvuk predstavlja slikovnu metodu u čijoj suštini se nalazi upotreba elektromagnentih (nejonizujućih, samim tim i za ljudski organizam potpuno neštetnih) talasa koji se pomoću ultrazvučne sonde ciljano apliciraju na dio ljudskog tijela / organ ili strukturu od interesa. Pomoću iste sonde vrši se registrovanje ultrazvučnog snopa koji se odbije od pregledane strukture, a na osnovu čega je moguće izračunati stepen njegove apsorpcije u tkivu, a samim tim i fizičke osobine tkiva na koje je taj snop naišao.Ovako dobijeni podaci o tkivu se dalje pomoću prateće kompjuterske tehnologije predstavljaju u vidu ultrazvučne slike na monitoru. Ta slika je dinamičnog karaktera – mijenja se sa pomijeranjem sonde u realnom vremenu, uz mnoštvo pratećih mogućnosti manipulacije (uvećanje, izoštravanje, osvjetljenje, kontrast, mjerenje, itd).

Prednosti koje ultrazvuk sa sobom su donosi su izuzetno niski troškovi pregleda, jednostavnost i neinvazivnost njegovog izvođenja, odsustvo jonizujućeg zračenja i potencijalne štetnosti za čovjeka, kao i laka ponovljivost pregleda i njegovo relativno kratko trajanje. U praksi, u zavisnosti od pregleda, pacijent se u ultrazvučnom kabinetu obično zadržava do pola sata, od čega na samo izvođenje pregleda otpada u prosjeku 15-ak minuta.

Zakažite vaš termin za pregled pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Ultrazvuk Banja Luka: Osnovni program

 • UZV abdomena
 • UZV male karlice
 • UZV urotrakta
 • UZV vrata
 • UZV dojki
 • UZV regionalnih limfnih čvorova (vrat, aksile, ingvinumi)

Uzv Banja Luka: Kombinovani program (dva ili više pregleda istovremeno)

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice
 • Ultrazvuk više regija limfnih čvorova

Specijalni program

 • Ultrazvuk štitne žlijezde
 • Ultrazvuk skrotuma
 • Ultrazvuk prostate
 • Muskuloskeletni ultrazvuk (mišići, zglobovi)
 • Ultrazvuk potkožnih promjena / regije op.reza
 • Ultrazvuk ciljanog organa abdomena  (npr. žučna kesa / jetra / m.bešika)

Vaskularni program (kolor dopler UZV pregledi)

 • Kolor dopler UZV aorte i ilijačnih arterija
 • Kolor dopler arterija / vena nogu / ruku, jedna strana
 • Kolor dopler arterija / vena nogu / ruku, obje strane
 • Kolor dopler arterija  vrata
 • Kolor dopler renalnih arterija
 • Kolor dopler arterija i vena nogu / ruku
 • Kolor dopler arterija vrata
 • Kolor dopler jugularnih vena
 • Kolor dopler arterija i vena vrata

Na koji način funkcioniše ultrazvučni pregled?

Ultrazvučni aparat sadrži ekran za prikaz slike, kompjuter za obradu složenih računskih operacija i ultrazvučne sonde. Ultrazvučna sonda je generator i prijemnik ultrazvučnih talasa. U ultrazvučnoj sondi nalaze se mali keramički kristali koji prilikom izlaganja električnoj energiji deformišu strukturu generišući ultrazvučni talas. Obrnuto, ti isti keramični kristali ako su izloženi mehaničkom pritisku u vidu ultrazvučnog talasa, generišu električnu energiju.

Brzina kretanja zvuka u vazduhu iznosi 340 m/s. Prosječna brzina kretanja ultrazvuka u mekim tkivima iznosi 1540 m/s, dok je u masnom tkivu 1450 /s. Razlike brzina zvuka na granicama različitih tkiva dovodi do promjene talasne dužine i predstavlja osnovu generisanja slike.

Pojednostavljeno, preko ultrazvučne sonde ultrazvučni talasi se emituju u tijelo. Pojedini talasi se vraćaju, reflektuju prema sondi različitim brzinama pri čemu generišu struju koju kompjuter pretvara u sliku.

Visoku rezoluciju slike dobijamo ultrazvulčnim talasima visoke frekvencije tj. male talasne dužine i u tu svrhu pregledamo strukture bliže koži kao naprijmjer dojke, mišiće, tetive, ligamente, štitnu žlijezdu. Penetrentnost tih talasa je mala. Za pregledanje dubljih struktura kao abdomena i male karlice koristimo sonde sa nižom frkvencijom, 3.5-5 MHz čija je penetratnost dosta veća ali je rezolucija slike slabija.

Koliko traje pregled ultrazvukom?

Dužina uzv pregleda zavisi od regija tijela koje se pregledaju. Ultrazvučni pregled abdomena traje u prosjeku između 10 i 20 minuta, zavisno od vrste i postojanja patologije, pripremljenosti pacijenta. Detaljan uzv pregled dojki traje između 20 i 30 minuta. Ultrazvučna dijagnostika arterija donjih ekstremiteta traje takođe toliko. Uzv pregled štitne žlijezde traje oko 5 minuta. Ultrazvuk mišića, tetiva i ligamenta može da traje između 10 minuta i pola sata, zavisno od patologije i regije koja se pregleda. Sve kombinacije pregleda se sabiraju u dužini ukupnog trajanja uzv pregleda.

Kako se pripremiti za ultrazvučni (uzv) pregled?

Najčešći ultrazvučni pregled je ultrazvuk abdomena. Za ovaj pregled dan prije nije poželjno jesti grah, karfiol, brokule, mahunarke, generalno hranu koja dovodi do stvaranaj gasova i nadimanja. Nekoliko sati prije pregleda ne treba ništa jesti. Dozvoljena je konzumacija tečnosti i redovne terapije.

Za uzv pregled male karlice i precizniju evaluaciju zida mokraćne bešike potrebno je ne mokriti nekoliko sati prije pregleda, da bi mokraćna bešika bila raširena i da se zidovi jasno vide.

Postoji i specifična priprema za kolor dopler pregled renalnih artrija koji zahtjeva dijetalnu ishranu dan prije pregleda i gladovanje na dan pregleda uz dozvoljenu konzumaciju tečnosti.

Uzv pregled dojki je idealno uraditi u prvoj polovini menstrualnog ciklusa, ali u praksi je to teško izvodivo zbog filozofije i mehanizma zakazivanja pacijenata, obaveza i slično. Preostali pregledi ne zahtjevaju posebnu pripremu. Redovna terapija je dozvoljena prije svih pregleda.

Za koje indikacije se koristi ultrazvučna dijagnostika?

Pošto je ultrazvučni pregled široko dostupna, jednostavna i neinvazivna dijagnostička metoda, indikacije su široke.

Kod urgentnih stanja radi evaluacije prisustva tečnosti ili gasa u abdomenu i maloj karlici, tečnosti u plućima, kod sumnje na postojanje tumora na pojedinim organima, ultrazvuk je prvi dijagnostički izbor zbog dostupnosti, jednostavnog pregleda koji ima veliki klinički značaj. Ultrazvukom često pratimo dinamiku rasta pojedinih promjena, kao recim kod promjena na dojkama, kada kod sumnjivih lezija zakazujemo kontorolni uzv pregled za 6 mjeseci i u slučaju rasta promjena, hitno intervenišemo biopsijom ili dodatnom dijagnostikom.

Uzv pregledom možemo pratiti i dinamiku povećanja infrarenalnih aneurizmi abdominalne aorte. Pregled ultrazvukom je metoda izbora za preglede vrata, štitne žlijezde i testisa gdje sa velikom sigurnošćmu možemo okarakterisati leziju i svrstati je u benignu, sumnjivu ili visokosuspektnu malignu etiologiju. Uzv nalaz krvi odnosno pregled krvnih sudova je takođe značajna dijgnostička vještina gdje kvalitetnim pregledom možemo identifikovati i kvantifikovati stepen stenoze pojedinih arterija u vratu, gornjim i donjim ekstremitetima.

Da li je ultrazvuk bezbjedan?

Jeste, uzv pregled je apsolutno bezbjedan i nema kontraindikacija za ovaj pregled.

Zakažite vaš termin za pregled pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Koje vrste uzv pregleda postoje?

Postoji više vrsta uzv pregleda, zavisno koji dio tijela se pregleda. Tu se uglavnom radi o spoljašnimu uzv pregledima, kao što su ultrazvučni pregled vrata, uzv štitne žlijezde, ultrazvuk dojki sa aksilama, ultrazvuk abdomena i male karlice, uzv invinuma, skrotuma, zatim ultrazvučni pregled zglobova gdje spadaju ultrazvuk ramena, lakta, ručnog zgloba, kuka, koljena, skočnog zgloba, zglobove šaka i stopala. Ultrazvukom možemo pregledati potkožne promjene svih dijelova tijela.

Posebnu grupu čine ultrazvučni pregledi krvnih sudova takozvani dopleri pregledi, gdje spadaju pregledi arterija i vena. U tu grupu se ubrajaju kolor dopler arterija vrata, arterija i vena gornjih ekstremiteta, kolor dopler donjih ekstremiteta, abdominalne aorte, renalnih arterija.

Postoje i endoskopski ultrazvučni pregledi koje koriste ginekolozi gdje se posebne sonde insertuju u vaginu i pregleda ženski reproduktivni sistem.

Endoskopski pregled (EUS) je treća podgrupa uzv pregleda gdje se mala ultrazvučna sonda preko fleksibilnog kabla insertuje preko usta u ezofagus, želudac i duodenim radi eveluacije pojedinih dijelova digestivnog trakta.

U koje svrhe se primjenjuje ultrazvuk?

Ultrazvučni pregled, kao najdostupniji i najpristupačniji pregled ima ulogu u ranom otkrivanju i dijagnostici pojednih bolesti. Nezamjenjiva je dijagnostika kod oboljenja dojke, dijagnostike promjena na abdominalnim organima, promjena na štitnoj žlijezdi kao i na krvnim sudovima. Ovim pregledom je jednostavno prati dinamika pojedinih patoloških promjena u cilju procjenje poboljšanja ili pogoršanja bolesti.

Šta je vanjski, a šta spoljašnji ultrazvuk?

Ovaj termin se koristi za označavanje ultrazvučnih pregleda kada se sondom prelazi preko površine kože, tj. spolja, da bi se pregledali organi i tkiva. Endoskopski i unutrašnji ultratzvuk je pregleodm prilikom kojih se sonda unosi u organizam preko prirodnih otvora.

Koja su ograničenja ultrazvučnog pregleda?

Pregled ultrazvukom nije svemoguć. Uzv pregledom nije moguće pregledati šuplje organe poput želuca i crijeva. Pluća i koštani sistem takođe su van domašaja uzv dijagnostike. Takođe, detekcija i karakterizacija malih lezija nije moguća ultrazvučnim pregledom i u tu svrhu pribjegavamo CT pregledu ili MR dijagnostici.

Takođe, kvantifikacija stenzoa krvnih sudova nije uvijek moguća ultrazvučnim pregledom, kao što je to slučaj sa CT angiografijom.

Jedno od ograničenja uzv pregleda je subjektivnost, sposobnost i vještina ljekara u otkrivanju i karakterizacije promjena, pa tako ljekari koji se ne bave često uzv dijagnostikom mogu da previde određene promjene ili ih pogrešno okarakterišu.

Šta otkriva ultrazvučna dijagnostika?

Uzv pregled može da otkrije patološke promjene na dostupnim organima. Često može vrlo precizno da okarakteriše lezije i da ih definitvno razvrsta u benigne, odnosno maligne promjene. To je slučaj kod promjene na štitnoj žlijezdi i dojkama, gdje jasno definisane morfološke karaktersitke jasno kategorišu promjene u benigne i maligne. Ovdje svakako veliku ulogu igra vještina i znanje onog ko vrši uzv pregled.

Koje su prednosti uzv pregleda?

Dostupnost, bezbjednost i pristupačnost su osnovne prednosti ultrazvučnog pregleda. U dosta slučajeva samo ultrazvučnim pregledom možemo dati definitivan odgovor da li postoje neka patologija i da li je benigen ili maligne prirode. U slučaju kada nismo potpunio sigurni na raspolaganju imamo CT ili MR dijagnostiku koja može definitvno da odgovori na klinička pitanja.

Šta se dešava poslije uzv pregleda?

Nakon završenog uzv pregleda pacijent dobija pisani nalaz i eventulano slike promjena koje su vidjene, kao i zaključak i preporuku za dalje postupanje.

Koji se ultrazvučni pregledi najčešće obavaljaju?

Najčešći uzv pregled je pregled abdomena i male karlice. Zatim ide uzv pregled vrata i dojki. Često postoji potreba za kolor dopler pregledom arterija vrata i donjih ekstremiteta. Uzv pregledi zglobova i mišića nisu tako rijetki.

Koja je cijena ultrazvučnog pregleda?

 • Cijena najčešćeg ultrazvučnog pregleda abdomena je 40 KM.
 • Uzv pregled potkožnih promjena je 20 KM.
 • Kolor dopler pregledi su nešto skuplji pa je pregled arterija vrata 70 KM, a arterija i vena dva ekstremiteta 100 KM.

Šta je ultrazvuk?

Ultrazvuk je termin za zvučne talase čija je frekvencija veća od percepcije ljudskog sluha. Svaki zvučni talas karakteriše talasna dužina i frekvencija. Frekvencija je broj ponavaljanja zvučnog talasa u jedinici vremena. Naše uho može da registruje zvučne talase čija je frkvencija između 15 Hz (herca) i 20 kHz (kiloherca). Medicinski ultrazvuk koristi frekvencije koje se kreću između 2 i 10 MHz (megaherca), znači da su veće od percepcije ljudskog sluha i stoga se zove ultrazvuk. Po analogiji, zvučni talas čija je frkvencija manja od čulnih sposobnosti slušnog organa, zove se infrazvuk.

Šta je kolor dopler?

Kolor dopler je termin koji se korisit za pregled krvnih sudova. Spektralnom analizom brzina protoka krvi kroz krvni sud na određenom mjestu možemo identifikovati i približno ocjeniti stepen stenoze ili okluzije. Ovaj pregled zahtijeva posebnu vještinu i znanje.

Za koje indikacije se koristi kolor dopler?

Kolor dopler se isključivi koristi za preglede krvnih sudova. Najčešće su to krvni sudovi vrata, donjih ekstremiteta, portne vene, renalnih arterija i drugi nalazi krvi.

Zakažite vaš termin za pregled pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.